Linkedin RSS Svenska Dansk

Nytt temahefte om bærekraftig bygging

14-11-2011

Når vi bygger og renoverer, fokuserer vi på om økonomien holder både nå og i fremtiden. I de senere år har vi i stigende grad rettet oppmerksomheten mot miljøriktige løsninger; hvordan påvirker vi naturen i både positiv og negativ retning? Det er en god tanke, men vi har oversett den sosiale dimensjonen i byggingen.

Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, har tatt initiativet til en informasjonsbrosjyre med temaet ”Bærekraftig bygg – Den sosiale dimensjonen”. Han slår fast, at på lang sikt er inneklimaet en viktig faktor når vi måler bærekraft, ut fra den sosiale dimensjonen.

”I Skandinavia tilbringer vi 80-90 prosent av tiden innendørs. Derfor har inneklimaet stor betydning for vår helse og vårt velvære,” sier Tommy Bisgaard. Det påvirker blandt annet om vi fryser, svetter, blir utsatt for trekk eller får god luftkvalitet. Men også faktorer som lys, lyd, vibrasjoner og ikke minst om huset er sunt å leve i, har betydning.

Nye materialer utfordrer komforten
I tillegg til de klimatiske forholdene er arkitekturen, med alle sine tekniske løsninger for varme, avkjøling og ventilasjon, viktig når inneklimaet skal vurderes. Slik har det vært siden vi begynte å søke ly for vær og vind. Men nåtidens avanserte materialer og teknikker er langt fra ensbetydende med et sunt inneklima, eller et bærekraftig bygg.

”Inneklimaet, og dermed komforten, utfordres når det bygges med nye materialer og ny teknikk for å senke energiforbruket,” forteller Tommy Bisgaard. At et hus karakteriseres som et passivhus, betyr ikke nødvendigvis at komforten er høy.

Tommy Bisgaard støttes av den danske arkitekten Søren Mølbak:

”Lovgivningen legger stor vekt på å redusere energiforbruket. Det store fokuset på energi styres ofte av økonomi og rentabilitet, men bærekraft skal også ses i forhold til det å skape et godt og sunt miljø for mennesker. I passivhus-konseptet har vi stort sett kun fokus på oppvarmningskostnader, og vi anser ikke nødvendigvis passivhus for bedre og sunnere hus å leve i.”

Tunge materialer gir jevnere temperature
Et hus får varmetilskudd fra solen, jorden og fra husets egen varmetilførsel (varmeanlegg, elektriske apparater og personvarme), og huset avgir varme via varmeledning, varmestråling, konveksjon (ventilasjon) og fordampning.

Hus bygget av tunge materialer, som et mursteinshus, leder varmen bedre enn lette materialer og har samtidig en høy varmeakkumuleringsevne. Det betyr i praksis en jevnere innendørstemperatur. En mur som akkumulerer varme på denne måten, bidrar blandt annet til at temperaturen innendørs ikke stiger uholdbart mye på en varm sommerdag.

Arkitekterne velger tegl igjen
Når det gjelder materialvalg, er det en tendens blant internasjonale arkitektbyråer å kombinere lette og tunge byggematerialer for å kunne utnytte de positive egenskapene fra begge. Store glasspartier og minimalkonstruksjoner integreres med tunge, varmeakkumulerende materialer. Det betyr at kvaliteten i de mange tusen år gamle velprøvde byggemetoder, som utnytter jordens termostabilitet og materialenes varmeakkumulerende egenskaper, atter en gang anerkjennes.

Temaheftet ”Bærekraftig bygg – Den sosiale dimensjonen” som pdf.Nyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet