Linkedin RSS Svenska Dansk

Næringslivet satser på bærekraftige bygg

19-03-2012LAST NED BILDE

Et stort mangfold av virksomheter nøyer seg ikke bare med å produsere bærekraftige varer, de vil også bygge og bo mer bærekraftig. Trenden er næringsbygg i bærekraftige materialer, med vekt på inneklima, lavt energiforbruk og det sosiale aspekt.

”Som i de fleste andre bransjer går utviklingen helt klart i retning av mere bærekraftige bygg. Det handler ikke bare om å bygge med et minimalt ressursmessig forbruk, men også om å skape verdier for dem som bruker huset. Tingene skal henge sammen, både det miljømessige, det økonomiske og det sosiale,” sier Morten G. Fossum, ekspert i eiendommer, og tidligere direktør for JM Danmark.

”Når man skal bygge bærekraftig, har både design og materialvalg en svært stor betydning. Huset skal stå lenge, og skal derfor i seg selv formes energiriktig. Materialene skal holde i lang tid og kunne gjenbrukes. Det er viktig at materialene bidrar til husets bærekraftige konsept. Murbygg kan for eksempel gi en bygning viktige og energibesparende egenskaper. Spesielt blandt kommersielle aktører legges det i stigende grad vekt på at bygningen kan leve gjennom en syklus,” sier Morten G. Fossum.

Innenfor næringsbygg har det i mange år mest har handlet om å etterisolere. I dag ser vi langt mer ambisiøse planer for eksisterende bygg, alt fra å tilføye nye energiproduserende bygningsdeler til redesign av hele områder.

Fasader viser verdier

Det er ikke noe nytt at arkitektur avspeiler en virksomhets identitet og verdier, og de er verdt pengene. Det nye er, at virksomheter mer enn noensinne har bærekraft på listen over kriterier, når det skal oppføres nye hovedkontorer eller de gamle skal renoveres. Men noen ganger kommer hensynet til bærekraft på tvers av andre verdier som virksomheten ønsker at stå for.

”I flere av byggene jeg har vært med på å oppføre, har vi virkelig ønsket å okusere på overskuddsvarme og innsyn. I noen næringsbygg er det problemer med overopphetning, for eksempel når alt for store glassfasader er syd- eller vestvendte. Man ønsker å vise åpenhet, men det fungerer ikke hvis man skal bruke store ressurser på nedkjøling, eller må tilføre solavskjerming som ødelegger utsikten. Man skal avbalansere sine virkemidler og finne den riktige balansegang,” sier Morten G. Fossum.

EU har fastlagt standarder

Tommy Bisgaard, direktør i byggitegl.no, representant i utvalget ”Sustainability of Construction Works – TC350” i EU og formann for spejlkommiteen i Danmark, forutser også et økt fokus på gode og sunne byggematerialer i forhold til bærekraft.

”Både blant virksomheter og byggherrer, ser vi en klart økende interesse for ekte bærekraft. EU har formulert et sett standarder, som definerer nøye hvordan man på både produkt- og bygningsnivå kan fastlegge graden av bærekraft”, sier Tommy Bisgaard.

”Vi er også glade for at vi nå kan dokumentere at det murte bygg og tegltak har mange gode bærekraftige egenskaper. Alle scorer høyt i de nye felleseuropeiske standarder,” fortsetter Tommy Bisgaard og påpeker egenskaper som lang levetid, lite vedlikehold samt lave driftsomkostninger. Materialene er også brannsikre. Tegl er dessuten nesten 100 prosent gjenbrukbart, primært til nye byggematerialer.

Inneklimaet er også en vesentlig del av bærekraft-profilen for en bygning. Her bidrar murbygg positivt, blant annet med høy varmekapasitet og god lyddemping. Murbygg gir heller ikke næring til sopp og organisk vekst.Nyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet