Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Sagsflismurstein

Teglbransjen har utviklet og fremstilt en sagflismurstein, hvor leiren har blitt tilsatt sagflis, som under brenningen i teglovnen resulterer i små mikroporer i mursteinen.

Denne sagflismursteinen utgjør på det danske markedet mer enn halvparten av alle murstein som anvendes i innermuren eller i skillerom inne i boligen. Det er snakk om en vektreduksjon på 30-40 % i forhold til en tradisjonell murstein, slik at man sparer ca. 30 % leire pr. murstein.

Energiforbruket og CO2-utslippet er redusert med ca. 30 pst. både til brenning og transport. En sagflismurstein gir et enda bedre inneklima – og i tillegg, så er den billigere enn en tradisjonell murstein.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer