Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Brenning og energiforbruk

Den eneste vesentlige miljøindikatoren for tegl i råvare- & produksjonsfasen er energiforbruket til brenning av teglproduktet. I langt de fleste tilfeller er det nødvendig å brenne ved en temperatur over 1000 grader for å sikre frostbestandigheten og den lange levetiden av det ferdigbrente teglet.I Danmark brukes det til brenningen kun ca. 2400 kJ pr. kg tegl. Herav er ca. 10 % elektrisitet. Brenslet er for over 95 %-s vedkommende naturgass som gir den laveste CO2 emisjon pr. energienhet av de fossile brensler.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer