Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Resirkulering

All den leiren som transporteres til teglverket blir anvendt. I tilfelle av feilproduksjon resirkuleres disse leireproduktene tilbake til prosessen på teglverket. Teglverkene har likeledes etablert resirkulering av prosessvann, slik at naturen og nærliggende vannløp ikke påvirkes i form av prosessvann med leire-partikler.

Tegl gir ikke miljømessige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse. I Danmark gjenbrukes opp til ca. 95 % av alt murverk. Den lille delen som deponeres, gir ikke miljømessige problemer, idet tegl ikke påvirker hverken jord eller grunnvann.

Tegl er hverken malt eller inneholder kjemikalier som trebeskyttelsesmidler. Tegl skal heller ikke brennes for å bli bortskaffet på en miljømessig forsvarlig måte.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer