Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Utgravning av leire

Ved utvinning av leire fjernes muldlaget samt overjorden og legges til side. Etter ferdig utgravning utlegges overjorden igjen med mulden øverst, slik at området igjen kan anvendes til f.eks. landbruk. En leiregravning påvirker på denne måten hverken jord eller grunnvann negativt, og det brukes alene energi til gravning, samt til transport av leiren til fabrikken.

Leirematerialet innvinnes dessuten i nærheten av teglverket, slik at transportavstanden mellom innvinning og fabrikk er minimal.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer