Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Tegl – et naturmateriale

Tegl er fremstilt av naturens egne råvarer: Leire evt. blandet med sand eller andre jordmineraler. Leireforekomster i Danmark har ligget i jorden i minst 15 000 år.

Regnvann har gjennom disse årene utvasket alt oppløselig materiale i leiren og etterlatt unike og naturlige leireråvarer som ved korrekt forming og brenning gir murstein eller teglstein med en meget lang levetid, som ikke overgås av andre tradisjonelle byggematerialer.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer