Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Fordeler ved et passivhus

Hvilke fordeler er det ved et passivhus?


- Man kan klare seg med et mikrovarmeanlegg

- Ingen tilslutningsplikt til fjernvarme eller naturgass

- Et lite behov for romoppvarming betyr meget lave utgifter til varme

- Man nedsetter CO2-udslippet

- Man unngår trekk og kuldestråling, da overflaten på husets vegger, tak og gulv har nesten samme temperatur som luften

 

Det moderne huset er et fullmurt passivhus

Man behøver ikke være klimaforkjemper for å velge et passivhus. Det er heller et spørsmål om å bygge et moderne hus, som kombinerer holdbare byggetradisjoner med nye tekniske og bærekraftige energiløsninger. På denne måten sikrer man s ...

Les mer

Tegl er som skapt til passivhuset

Grunntanken med passivhuset er å konstruere hus som senker energiforbruket, og som samtidig bidrar til et godt inneklima. Dette er egenskaper som kjennetegner mursteinsbygget. ...

Les mer

Passivhus – Flere artikler