Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Energirammeformler

Energirammeformel 2015 for boliger er:

( 30 + 1000/A ) kWh/m2 /år, hvor A er det oppvarmede etasjearealet. For et enfamiliehus på 150 m2 svarer det til 36,7 kWh/m2/år.

Energirammeformel 2015 for kontorer, skoler, institusjoner:

41 + 1000/A kWh/m2/år, hvor A er det oppvarmede etasjearealet. For et kontorbygg på 500 m2 svarer det til 43 kWh/m2/år.

 

Det moderne huset er et fullmurt passivhus

Man behøver ikke være klimaforkjemper for å velge et passivhus. Det er heller et spørsmål om å bygge et moderne hus, som kombinerer holdbare byggetradisjoner med nye tekniske og bærekraftige energiløsninger. På denne måten sikrer man s ...

Les mer

Tegl er som skapt til passivhuset

Grunntanken med passivhuset er å konstruere hus som senker energiforbruket, og som samtidig bidrar til et godt inneklima. Dette er egenskaper som kjennetegner mursteinsbygget. ...

Les mer

Passivhus – Flere artikler