Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Lavenergiklasser

Det finnes to lavenergiklasser i det danske bygningsreglementet: Lavenergi klasse 2015 og Bygningsklasse 2020. Passivhus blir i dag registrert som Lavenergiklasse 2015 eller Bygningsklasse 2020.


En bygning kan klassifiseres som lavenergi klasse 2015 når det samlede behovet for tilført energi til oppvarming, ventilasjon, kjøling og varmt bruksvann pr. m2 oppvarmet etasjeareal ikke overstiger 30 kWh/m2 pr. år tillagt 1000 kWh pr. år dividert med det oppvarmede etasjearealet.


I bygningsklasse 2020 legges det, utover lavt energiforbruk, også vekt på bl.a. godt inneklima og arkitektur. 

Det moderne huset er et fullmurt passivhus

Man behøver ikke være klimaforkjemper for å velge et passivhus. Det er heller et spørsmål om å bygge et moderne hus, som kombinerer holdbare byggetradisjoner med nye tekniske og bærekraftige energiløsninger. På denne måten sikrer man s ...

Les mer

Tegl er som skapt til passivhuset

Grunntanken med passivhuset er å konstruere hus som senker energiforbruket, og som samtidig bidrar til et godt inneklima. Dette er egenskaper som kjennetegner mursteinsbygget. ...

Les mer

Passivhus – Flere artikler