Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Kriterier for passivhus

Passivhuskriteriene er utarbeidet av Passivhaus Institut (PHI) i Tyskland, som er grunnlegger av passivhuskonseptet.

Et passivhus skal oppfylle følgende:


Det totale årlige energibehovet til romoppvarming skal begrenses til maks 15 kWh/m2 innvendig boligareal.

Det totale årlige primære energiforbruket til varmt bruksvann, romoppvarming/kjøling, ventilasjon, pumper, husholdningsstrøm, lys mv. skal begrenses til årlig 120 kWh/m2 innvendig boligareal.

Tettheten av husets klimaskjerm må ikke overstige 0,6 h-1 ved en trykkprøving med 50 Pa.

Det moderne huset er et fullmurt passivhus

Man behøver ikke være klimaforkjemper for å velge et passivhus. Det er heller et spørsmål om å bygge et moderne hus, som kombinerer holdbare byggetradisjoner med nye tekniske og bærekraftige energiløsninger. På denne måten sikrer man s ...

Les mer

Tegl er som skapt til passivhuset

Grunntanken med passivhuset er å konstruere hus som senker energiforbruket, og som samtidig bidrar til et godt inneklima. Dette er egenskaper som kjennetegner mursteinsbygget. ...

Les mer

Passivhus – Flere artikler