Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Dårlig inneklima

Et dårlig inneklima kan gi følgende symptomer og sykdommer:

- Hodepine

- Tretthet

- Konsentrasjonsvansker

- Svimmelhet

- Kløe i øynene

- Tett nese

- Heshet

- Rødme og brennende hud

- Astma og allergi

- Eksem

- Kreft

Ikke la inneluften gjøre deg syk

Et godt inneklima med god inneluft er avgjørende for vår helse. Men det gode inneklimaet kan bli vanskelig å sikre. Forbruksvarer og uhensiktsmessige byggemetoder kan forurenser luften i boligene våre med giftige partikler og fukt. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer