Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Tegl og inneklima

- Avgir ingen gasser

- Gir ikke næring til muggsopp

- Ingen luftgener

- Akkumulerer og regulerer varmen

- Demper lyden

- Hurtig vannabsorbering

- Vanddiffusjon ut gjennom veggen

- Reduserer luftfuktighet

- Ingen elektriske og elektrostatiske forhold

- Ingen ionisert og radioaktiv stråling

Ikke la inneluften gjøre deg syk

Et godt inneklima med god inneluft er avgjørende for vår helse. Men det gode inneklimaet kan bli vanskelig å sikre. Forbruksvarer og uhensiktsmessige byggemetoder kan forurenser luften i boligene våre med giftige partikler og fukt. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer