Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Muggsopp

Muggsopp kan frigi langt flere giftstoffer og avfallsstoffer til inneluften i sopp-plagde hus, enn forskerne tidligere har trodd. Det viser bl.a. en ny undersøkelse fra Lunds Universitet i Sverige. Mikroorganismer som muggsopp kan ikke gro på tegl, da tegl er et uorganisk materiale og det finnes derfor ikke noe som organismene kan leve av.

Ikke la inneluften gjøre deg syk

Et godt inneklima med god inneluft er avgjørende for vår helse. Men det gode inneklimaet kan bli vanskelig å sikre. Forbruksvarer og uhensiktsmessige byggemetoder kan forurenser luften i boligene våre med giftige partikler og fukt. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer