Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Fukt

For høy luftfuktighet kan gi øket forekomst av husstøvmidder og vekst av muggsopp. Det kan ta flere måneder eller år for visse byggematerialer å tørke igjen, og både husstøvmidder og muggsopp får derfor ideelle vekstbetingelser. Det fullmurte huset opptar en vannmengde på linje med øvrige hus, men absorberingshastigheten og avgivelsen av fukten i forbindelse med plutselig fukttilførsel til inneluften er høyere i det fullmurte huset.

Ikke la inneluften gjøre deg syk

Et godt inneklima med god inneluft er avgjørende for vår helse. Men det gode inneklimaet kan bli vanskelig å sikre. Forbruksvarer og uhensiktsmessige byggemetoder kan forurenser luften i boligene våre med giftige partikler og fukt. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer