Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Avgir ingen gasser

Konstruksjoner av tegl og murstein utmerker seg i forhold til f.eks. tre ved ikke å avgi giftige gasser. En undersøkelse av nybygde hus i Danmark viser at noen hus med treplater, avgir så store mengder formaldehyd at det overskrider WHOs anbefalte grenseverdi og dermed kan fremkalle kreft.

Ikke la inneluften gjøre deg syk

Et godt inneklima med god inneluft er avgjørende for vår helse. Men det gode inneklimaet kan bli vanskelig å sikre. Forbruksvarer og uhensiktsmessige byggemetoder kan forurenser luften i boligene våre med giftige partikler og fukt. ...

Les mer

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder fo ...

Les mer