Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Økonomiske indikatorer

På bygningsnivå tar man utgangspunkt i bestemte økonomiske indikatorer som vedrører de økonomiske påvirkningene som en bolig eller en bygning gir i hele bygningens livssyklus for f.eks.:• Levetiden av en bolig

• Nåtidsverdi (NPV of costs)

• Finansielle kostnader 

• Anskaffelseskostnader

• Vedlikeholdskostnader

• Driftskostnader

• Kostnader til nedrivning, bortskaffelse m.m.

• Totale kostnader En samlet vurdering av de økonomiske indikatorene viser at murhus er en riktig god økonomisk og fornuftig langtidssikret investering.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Byer uten vedlikehold kan bli fremtidens klimaperler

Den langsiktige, totaløkonomiske tankegangen er på vei tilbake i byggebransjen. Veiviseren er en ny klimaøkonomi, hvor bærekraft og vekst går hånd i hånd. Resultatet kan være byer med vedlikeholdsfrie hus, som dramatisk reduserer byene ...

Les mer