Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Sosiale indikatorer

På bygningsnivå tar man utgangspunkt i bestemte sosiale indikatorer. De sosiale indikatorene for bærekraftig byggeri vedrører de påvirkningene som man får i hele bygningens livssyklus fra f.eks. inneklima, vannkvalitet, samt sosiale og kulturelle kvaliteter for:• Varme, kulde, trekk og fukt (Hygro-thermal comfort)

• Inneluftkvalitet 

• Ventilasjon 

• Akustikk, vibrasjoner og støy (Acoustic comfort)

• Lysforhold (Lighting comfort)

• Drikkevannskvalitet

• Sosiale og kulturelle forhold (Outdoor conditions)

Det murte huset får toppkarakterer i alle sammenligninger for inneklima.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Byer uten vedlikehold kan bli fremtidens klimaperler

Den langsiktige, totaløkonomiske tankegangen er på vei tilbake i byggebransjen. Veiviseren er en ny klimaøkonomi, hvor bærekraft og vekst går hånd i hånd. Resultatet kan være byer med vedlikeholdsfrie hus, som dramatisk reduserer byene ...

Les mer