Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Miljømessige indikatorer

På bygningsnivå tar man utgangspunkt i følgende miljømessige indikatorer:

- Klimaforandringer

- Forsuring

- Næringssalter til naturen

- Ozonlaget

- Ikke fornybare ressurser

- Bruk av fornybare ressurser

- Drikkevann

- Avfall og farlig avfall

Mursteinshus scorer høyt miljømessig, fordi murverk har en meget lang levetid, lavt vedlikehold og god evne til å holde på varmen. Samtidig belaster man ikke miljøet med kjemikalier i form av maling, trebeskyttelse o.lign., fordi murstein og takstein kan stå i rå form uten overflatebehandling. Samtidig resirkuleres over 97 % av murverket, mens murverk til deponering ikke forurenser.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Byer uten vedlikehold kan bli fremtidens klimaperler

Den langsiktige, totaløkonomiske tankegangen er på vei tilbake i byggebransjen. Veiviseren er en ny klimaøkonomi, hvor bærekraft og vekst går hånd i hånd. Resultatet kan være byer med vedlikeholdsfrie hus, som dramatisk reduserer byene ...

Les mer