Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Bærekraftighet på flere nivåer

Den helhetsbetraktningen som EU benytter, deler bærekraftighet opp i to nivåer:


• produktnivå 

• bygningsnivå

Begge nivåer medregner hele produktets eller bygningens livssyklus ved hjelp av LCA-analyser (Life Cycle Assessment).

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Byer uten vedlikehold kan bli fremtidens klimaperler

Den langsiktige, totaløkonomiske tankegangen er på vei tilbake i byggebransjen. Veiviseren er en ny klimaøkonomi, hvor bærekraft og vekst går hånd i hånd. Resultatet kan være byer med vedlikeholdsfrie hus, som dramatisk reduserer byene ...

Les mer