Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Standarder for bærekraftighet

CEN/TC 350 

Standardene i CEN/TC 350 er et viktig grunnlag for utviklingen av de etterfølgende produktstandardene, hvor det også skal foretas en livssyklusvurdering av selve byggevaren, samt bærekraftighet av en bygning.

CEN/TC 351

De nye standardene fra CEN/TC 351 skal danne grunnlag for den neste generasjonens produktstandarder med krav om CE-merking og spesifikk stillingtaking vedr. krav til avgivelsen av farlige stoffer fra et byggeprodukt i bruksfasen.

 

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Byer uten vedlikehold kan bli fremtidens klimaperler

Den langsiktige, totaløkonomiske tankegangen er på vei tilbake i byggebransjen. Veiviseren er en ny klimaøkonomi, hvor bærekraft og vekst går hånd i hånd. Resultatet kan være byer med vedlikeholdsfrie hus, som dramatisk reduserer byene ...

Les mer