Linkedin RSS Svenska Dansk

Fakta

Fremtidens bygg er bærekraftig

Bærekraftig bygg er mer enn energi og CO2. I EU har man begynt å arbeide ut fra et helhetssyn som tar et produkts bærekraftighet i betraktning på flere nivåer i hele produktets livssyklus.

I tillegg inneholder den nye Byggevareforordningen, som er avløseren for Byggevaredirektivet, vesentlige krav om bærekraftighet.

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen. ...

Les mer

Byer uten vedlikehold kan bli fremtidens klimaperler

Den langsiktige, totaløkonomiske tankegangen er på vei tilbake i byggebransjen. Veiviseren er en ny klimaøkonomi, hvor bærekraft og vekst går hånd i hånd. Resultatet kan være byer med vedlikeholdsfrie hus, som dramatisk reduserer byene ...

Les mer